godlo_polski.svg

SZKOŁA PODSTAWOWA

w Zespole
Szkolno - Przedszkolny
z Oddziałami Integracyjnymi
w Rojowie

DLA RODZICÓW

Integracja

Kształcenie integracyjne polega na organizacji wspólnego kształcenia uczniów pełnosprawnych

z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (niepełnosprawnych ruchowo, niewidzących i niedowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie, z autyzmem, z niepełnosprawnością sprzężoną).  Szkoła integracyjna bazuje na maksymalnym włączeniu dzieci i młodzieży z różnorodnymi odchyleniami od norm (niepełnosprawnościami) do nauczania w zwykłych klasach, umożliwiając im (w miarę istniejących możliwości) wzrastanie w gronie rówieśników zdrowych.

Klasy integracyjne liczą maksymalnie do 20 uczniów, w tym do 5 uczniów niepełnosprawnych. W klasach integracyjnych pracuje dwóch nauczycieli. Jeden jest nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne, a drugi nauczyciel współorganizuje kształcenie specjalne, dostosowując zakres i treści nauczania do potrzeb uczniów. Obecnie w naszej szkole jest 7 klas integracyjnych na różnych poziomach edukacyjnych.

Dzień mgr Joanna Grzesiak mgr Joanna Kondoł
Poniedziałek 08:00 – 13:00 07:50 – 09:50
Wtorek 8:00 – 14:00 11:35 – 13:35
Środa 12:15 – 15:00 08:50 – 09:50, 10:35 -12:35
Czwartek 11:15 – 15:30 08:50 – 09:50, 12:35 – 13:25
Piątek 08:00 – 12:00 09:45 – 11:45
Dzień mgr Aleksandra Urban
Poniedziałek ——————————————-
Wtorek 10:30 – 14:30
Środa 10:30 – 14:30
Czwartek 13:30 – 16:30
Piątek ——————————————
Dzień mgr Marta Rogalewska
Poniedziałek 8:30 – 13:30
Wtorek 10:30 – 14:30
Środa 8:00 – 15:25
Czwartek 8:30 – 13:30
Piątek 10:30 – 13:30
Dzień Godziny otwarcia
Poniedziałek 07:50 – 15:25
Wtorek 07:50 – 14:45
Środa 07:50 – 14:45
Czwartek 07:50 – 15:25
Piątek 07:50 – 12:50
DzieńGodziny otwarcia
Poniedziałek8:00 – 14:00</td
Wtorek8:00 – 14:00
Środa8:00 – 14:00
Czwartek8:00 – 11:00
Piątek8:00 – 14:00

Dokumenty szkolne

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie szkoły ZSP w Rojowie w okresie PANDEMII COVID-19

Inne dokumenty

Konto Rady Rodziców:

77 1020 2241 0000 2702 0055 9799

DANE KONTAKTOWE

FACEBOOK:

© 2022 Zespół Szkolno - Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie | All Rights Reserved

Skip to content