godlo_polski.svg

SZKOŁA PODSTAWOWA

w Zespole
Szkolno - Przedszkolny
z Oddziałami Integracyjnymi
w Rojowie

KADRA PEDAGOGICZNA

DYREKTOR SZKOŁY:

mgr Sławomir Kobzda

ZASTĘPCA DYREKTORA:

mgr Sabina Józefiak-matematyka, oligofrenopedagogika

mgr Małgorzata Sauer – matematyka

mgr Marek Drzazga – j.polski

logopeda:

mgr Monika Ceremuga

mgr Marta Rogalewska

mgr Katarzyna Bzura – neurologopeda

pedagog szkolny:

mgr Joanna Grzesiak

mgr Katarzyna Bzura

mgr Joanna Kondoł

specjaliści:

Michał Raczyński- tyflopedagog

Aneta Chojdak – rehabilitacja

psycholog szkolny:

mgr Anna Dybul-Nawrot

mgr Aleksandra Urban

biblioteka:

mgr Danuta Knopik

świetlica:

mgr Beata Jabłońska

mgr Bożena Jabłońska

mgr Barbara Matuszewska

Beata Picher

mgr Danuta Pukownik

mgr Maria Widerska

NAUCZYCIELE klas I – III:

mgr Dorota Walkowiak-wychowawca kl. Ia

nauczyciel wspomagający – mgr Maria Łacina

mgr Danuta Bińska-– wychowawca kl. Ib, 

mgr Dominika Stambuła – wychowawca kl. Ic

mgr Donata Śmiejczak – wychowawca kl IIa

nauczyciel wspomagający-mgr Maria Widerska

mgr Ewa Dobrowolska– wychowawca kl.IIb

mgr Maria Szpot – wychowawca kl. IIc

mgr Zofia Kłobuszewska kl.IIIa

nauczyciel wspomagający – mgr Anna Kotarba

mgr Agnieszka Ulichnowska – Gajda kl.IIIb

nauczyciel wspomagający-mgr Magdalena Matysiak

mgr Iwona Białek kl IIIc

NAUCZYCIELE klas IV – VIII:

mgr Przemysław Dubiel – wychowawca kl.IVa, wychowanie fizyczne

nauczyciel wspomagający – mgr Maria Widerska

mgr. Paweł Gilar – wychowawca kl. IVb, wychowanie fizyczne

nauczyciel wspomagający – mgr Paulina Wojtasik

mgr. Iwona Skrobacz – wychowawca kl. IVc, historia, wos

mgr Alina Błaszczyk-wychowawca kl. Va, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

mgr Hanna Kempa- wychowawca kl. Vb, język polski

mgr Beata Prusinkiewicz – wychowawca kl. VIa, język polski

mgr Małgorzata Jurkiewicz – Małolepsza – wychowawca klasi VIb, matematyka, fizyka

mgr Ewelina Guzenda- wychowawca kl. VIIa, doradztwo zawodowe, nauczyciel wspomagający

mgr Beata Marcjasz – wychowawca kl. VIIb, historia, j.polski

mgr Kinga Kurek- wychowawca kl. VIIIa, język angielski,  technika 

mgr Mirosława Głąbiak-nauczyciel wspomagający

mgr Joanna Kondoł- wychowawca kl. VIIIb, wychowanie fizyczne

mgr Katarzyna Bolach- wychowawca kl. VIIIc, j.angielski

mgr Edyta Zygmunt -Jędrzejak- wychowawca kl. VIIId, język angielski

mgr Aldona Błoch – Łącka- przyroda, biologia, geografia

mgr Ewa Drzewicz-geografia, przyroda, biologia, wdż

mgr Beata Gabryś – język polski

mgr Bożena Jabłońska – muzyka

mgr Wojciech Kokot – matematyka

mgr Justyna Krawczyńska – język polski

mgr Agata Leszkiewicz – religia

mgr Natalia Matysik – chemia

mgr Dariusz Mądry- wychowanie fizyczne

mgr Janusz Olechnowicz-plastyka, technika

mgr Magdalena Potyrała- historia, język angielski

mgr Aneta Szmaj-religia, j. niemiecki, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Anna Wesołowska-j. niemiecki

mgr Aleksandra Wieczorek- informatyka

DANE KONTAKTOWE

FACEBOOK:

© 2022 Zespół Szkolno - Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie | All Rights Reserved

Skip to content