godlo_polski.svg

SZKOŁA PODSTAWOWA

w Zespole
Szkolno - Przedszkolnym
z Oddziałami Integracyjnymi
w Rojowie

KADRA PEDAGOGICZNA

DYREKTOR SZKOŁY:

mgr Sławomir Kobzda

ZASTĘPCA DYREKTORA:

mgr Sabina Józefiak-matematyka, oligofrenopedagogika

mgr Małgorzata Sauer – matematyka

mgr Marek Drzazga – j.polski

logopeda:

mgr Ewa Dobrowolska

mgr Marta Rogalewska

pedagog szkolny:

mgr Joanna Grzesiak

mgr Joanna Jackiewicz

specjaliści:

Michał Raczyński- tyflopedagog

Aneta Chojdak – rehabilitacja

psycholog szkolny:

mgr Dominika Herman

biblioteka:

mgr Danuta Knopik

świetlica:

mgr Beata Jabłońska

mgr Bożena Jabłońska

mgr Beata Picher

mgr Danuta Pukownik

mgr Barbara Matuszewska

mgr Iwona Skrobacz

mgr Dariusz Mądry

NAUCZYCIELE klas I – III:

mgr Iwona Białek-wychowawca kl. Ia

nauczyciel wspomagający – mgr Mirosława Głąbiak

mgr Zofia Kłobuszewska– wychowawca kl. Ib

mgr Agnieszka Ulichnowska – Gajda – wychowawca kl. Ic

mgr Dorota Walkowiak – wychowawca kl IIa

nauczyciel wspomagający-mgr Maria Łacina

mgr Danuta Bińska– wychowawca kl.IIb

mgr Dominika Stambuła– wychowawca kl. IIc

mgr Donata Śmiejczak – wychowawca kl. IIIa

nauczyciel wspomagający – mgr Maria Widerska

mgr Ewa Dobrowolska – wychowawca kl. IIIb

mgr Maria Szpot – wychowawca kl. IIIc

NAUCZYCIELE klas IV – VIII:

mgr Magdalena Potyrała- wychowawca kl.IVa, język angielski

nauczyciel wspomagający – mgr Anna Kotarba

mgr Aleksandra Wieczorek- wychowawca kl.IVb, informatyka

 nauczyciel wspomagający – mgr Karolina Figoń

mgr Aldona Błoch –  Łącka – wychowawca kl. IVc, przyroda, biologia, geografia

mgr Joanna Jackiewicz – wychowawca kl.Va, wychowanie fizyczne

nauczyciel wspomagający – mgr Magdalena Matysiak

mgr. Paweł Gilar – wychowawca kl. Vb, wychowanie fizyczne

nauczyciel wspomagający – mgr Paulina Wojtasik

mgr. Iwona Skrobacz – wychowawca kl. Vc, historia, wos

mgr Alina Błaszczyk-wychowawca kl. VIa, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

mgr Hanna Kempa- wychowawca kl. VIb, język polski

mgr Beata Prusinkiewicz – wychowawca kl. VIIa, język polski

mgr Bożena Jabłońska – wychowawca kl. VIIb, muzyka

mgr Ewelina Guzenda- wychowawca kl. VIIIa, doradztwo zawodowe, nauczyciel wspomagający

mgr Beata Marcjasz – wychowawca kl. VIIIb, historia, j.polski

mgr Kinga Kurek- język angielski,  język niemiecki

mgr Katarzyna Bolach- j.angielski

mgr Edyta Zygmunt -Jędrzejak,  język angielski

mgr Ewa Drzewicz-geografia, przyroda, biologia, wdż

mgr Beata Gabryś – język polski

mgr Wojciech Kokot – matematyka

mgr Agata Leszkiewicz – religia

mgr Natalia Matysik – chemia, matematyka

mgr Dariusz Mądry- wychowanie fizyczne

mgr Janusz Olechnowicz-plastyka, technika

mgr Dariusz Pannek  – fizyka

mgr Marta Rogalewska – technika

DANE KONTAKTOWE

FACEBOOK:

© 2022 Zespół Szkolno - Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie | All Rights Reserved

Skip to content