godlo_polski.svg

SZKOŁA PODSTAWOWA

w Zespole
Szkolno - Przedszkolnym
z Oddziałami Integracyjnymi
w Rojowie

SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO

Nasza szkoła przystąpiła do projektu Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo, wspieranego przez fundację Dbam o mój zasięg. Program ten wspiera rozwój umiejętności cyfrowych uczniów  i nauczycieli, w szczególności uwzględniając bezpieczne poruszanie się po sieci oraz krytyczną analizę informacji dostępnym w internecie, wspomaga także wychowawczą rolę rodziny.

Naszym wspólnym celem jest wypracowanie

7 obszarów Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo:

  • Dostęp do aktualnej i rzetelnej wiedzy o nowych technologiach i problemach wynikających z ich nadużywania
  • Kreatywne i bezpieczne włączanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w proces edukacji
  • Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki e-uzależnień oraz działań edukacyjnych zmierzających do redukcji szkód wynikających z korzystania z zasobów sieci
  • Wspólne wypracowanie i wdrażanie zasad używania zasobów sieci na terenie szkoły
  • Tworzenie kultury świadomego bycia poza siecią
  • Nauka kompetencji przyszłości
  • Realizacji projektów odpowiedzialnych społecznie

 

W ramach projektu czekają nas takie działania jak: bezpłatne webinary (terminy spotkań podawane są na bieżąco w ogłoszeniach na Librusie), udział w dedykowanych badaniach, dostęp do oferty szkoleń na temat higieny cyfrowej. Fundacja będzie też regularnie przygotowywać tematyczne poradniki, które niezwłocznie będziemy zamieszczać w tej zakładce. Dostępne są już pierwsze poradniki dla młodzieży oraz rodziców i nauczycieli: „Zrozumieć depresję” i „Depresja to choroba, a nie gorszy dzień”. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.

DANE KONTAKTOWE

FACEBOOK:

© 2022 Zespół Szkolno - Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie | All Rights Reserved

Skip to content