godlo_polski.svg

SZKOŁA PODSTAWOWA

w Zespole
Szkolno - Przedszkolnym
z Oddziałami Integracyjnymi
w Rojowie

REKRUTACJA

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęcia do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. 

Adres do aplikacji naborowej: https://nabor.pcss.pl/ostrzeszow

Harmonogram rekrutacji:

  • Składanie w formie elektronicznej  zgłoszeń o przyjęcie do szkoły podstawowej obwodowej lub wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej poza obwodem:

         od 11.03.2024r. od godziny 8:00 

         do 20.03.2024 r. do godziny 15:00

  • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej:

        od 11.03.2024 r. od godziny 8:00 

        do 22.03.2024 r. do godziny 15:00

  • Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Uwaga: zakwalifikowanie kandydatów nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły podstawowej :

       od 08.04.2024 r. do godziny 12:00

        do 12.04.2024 r. do godziny 15:00

  • Złożenie oświadczenia w formie elektronicznej przez rodzica kandydata, woli zapisu do szkoły podstawowej. Uwaga dotyczy wyłącznie rodziców kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej:

        od 08.04.2024 r. od godziny 12:00

        do 12.04.2024 r. do godziny 15:00

  • Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych do szkoły podstawowej:

        od 18.04.2024 r. do godziny 15:00

        od 26.04.2024 r. do godziny 15:00

 

DANE KONTAKTOWE

FACEBOOK:

© 2022 Zespół Szkolno - Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie | All Rights Reserved

Skip to content