godlo_polski.svg

SZKOŁA PODSTAWOWA

w Zespole
Szkolno - Przedszkolnym
z Oddziałami Integracyjnymi
w Rojowie

O SZKOLE

Krótka historia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie

26 czerwca 2014 roku Rada Miejska Ostrzeszów podjęła uchwałę w sprawie budowy ZSP w Rojowie. W uzasadnieniu do uchwały zostało zapisane: Budowa nowej szkoły Podstawowej przy ulicy Stefana Czarnieckiego w Rojowie stworzy warunki do zapewnienia dzieciom – uczniom zamieszkałym w obwodach szkół podstawowych – Rojowa i Olszyny oraz zmodernizowanym obwodzie Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrzeszowie, bezpiecznych i higienicznych warunków do realizacji procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego. Obecnie użytkowane budynki ww. szkół nie spełniają podstawowych wymogów określonych dla placówek oświatowych zarówno w zakresie bezpieczeństwa, higieny, jak i wielkości oraz ilości pomieszczeń, niezbędnych przede wszystkim do realizacji procesu dydaktyczno –wychowawczego. Zgodnie z przyjętymi założeniami nowy obiekt będzie spełniał wszystkie wymogi dotyczące prawidłowego działania szkoły zapewniające bieżące potrzeby uczniów, nauczycieli i społeczności lokalnej. W czerwcu 2015 roku komisja konkursowa w Urzędzie Miasta i Gminy Ostrzeszów wybrała projekt nowej szkoły. 9 września 2016 roku została podpisana umowa z firmą ,,Skanska’’ na budowę szkoły. W październiku 2016 roku firma ,,Skanska’’ przystąpiła do budowy szkoły. Budowa trwała do sierpnia 2018 roku. 23 marca 2018 roku wybrano dyrektora ZSP – panią Justynę Krawczyńską. 31 sierpnia 2018 roku szkoła została oddana do użytku. 3 września 2018 roku w murach nowej szkoły – ZSP z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie zabrzmiał pierwszy dzwonek. Do ZSP w Rojowie uczęszcza 500 uczniów i 90 przedszkolaków (23 oddziały w szkole podstawowej i 4 oddziały przedszkolne).

DANE KONTAKTOWE

FACEBOOK:

© 2022 Zespół Szkolno - Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie | All Rights Reserved

Skip to content