godlo_polski.svg

SZKOŁA PODSTAWOWA

w Zespole
Szkolno - Przedszkolnym
z Oddziałami Integracyjnymi
w Rojowie

Światowy Dzień Zespołu Downa

Światowy Dzień Zespołu Downa

21 marca obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Zespołu Downa, zwany także Dniem Kolorowej Skarpetki. Święto to zostało ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa, a od 2012 roku organizowane jest pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Tego dnia uczniowie i nauczyciele,  aby wyrazić swoje wsparcie i solidarność założyli skarpetki nie do pary. Mają nam one przypominać, że choć różnimy się od siebie, to wszyscy zasługujemy na szacunek, zrozumienie i akceptację.
Korytarze szkolne wypełniły różnorodne skarpetki wykonane przez uczniów z poszczególnych klas.
Cieszymy się, że uczniowie tak licznie włączyli się w akcję.

DANE KONTAKTOWE

FACEBOOK:

© 2022 Zespół Szkolno - Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie | All Rights Reserved

Skip to content