godlo_polski.svg

SZKOŁA PODSTAWOWA

w Zespole
Szkolno - Przedszkolny
z Oddziałami Integracyjnymi
w Rojowie

# Różni # Razem

27 kwietnia 2023 roku w ZSP z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie obył się Szkolny Konkurs #Różni #Razem. Tematem konkursu były zagadnienia dotyczące Unii Europejskiej.

Brało w nim udział 30 uczniów z klas V-VIII. Zadania konkursowe wykonywali w sześciu pięcioosobowych grupach. Były to bardzo ciekawe zadania, np. kanapka europejska, europejsko – polski Syriusz, reklama jednego z państw Unii Europejskiej.

W konkursie uczniowie mogli zatem wykazać się nie tylko wiedzą o Unii Europejskiej, ale także wykazać si8ę swoją kreatywnością, talentem artystycznym.

Patronat nad konkursem objęła Pani Ewa Matecka Senator RP oraz Pan Patryk Jędrowiak Burmistrz  Miasta i Gminy Ostrzeszów. Konkurs odbył się w serdecznej i radosnej atmosferze, którą wzmocniły występy naszych szkolnych artystów.

DANE KONTAKTOWE

FACEBOOK:

© 2022 Zespół Szkolno - Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie | All Rights Reserved

Skip to content