Zapraszamy do obejrzenia filmu:  Promocja szkoły

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęcia do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. 

Harmonogram rekrutacji:

  • Składanie do szkoły obwodowej zgłoszeń do przyjęcie do szkoły podstawowej obwodowej lub wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej poza obwodem:

          od 07.04.2021 r. (godz.06:30). do 30.04.2021r. (godz. 15:00)

  • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej:

         od 07.04.2021r. (godz. 06:30) do 30.04.2021r.(godz. 15:00)

  • Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Uwaga: zakwalifikowanie kandydatów nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły podstawowej  :

          do 10.05.2021r.(godz. 12:00) do 14.05.2021r.(godz. 15:00)

  • Złożenie pisemnego oświadczenia przez rodzica kandydatka, woli zapisu do szkoły podstawowej. Uwaga dotyczy wyłącznie rodziców kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej:

          od 17.05.2021r.(godz. 08:00) do 21.05.2021r.(godz. 15:00)

  • Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych do szkoły podstawowej:

          do 24.05.2021r.(godz. 08:00) do 31.05.2021r.(godz. 12:00)

 

Trzy kroki do szkoły

  • KROK 1. Rejestracja zgłoszenia

         Wejdź na stronę www.gminaostrzeszow.podstawowe.vnabor.pl              i kliknij przycisk ,,Zgłoś kandydaturę”. Wpisz numer PESEL lub datę urodzenia, a następnie uzupełnij dane dziecka oraz pozostałe wymagane informacje.

Uwaga! Jeśli system odrzuci wprowadzony numer PESEL, skontaktuj się z dowolną szkołą podstawową w celu wyjaśnienia tej sytuacji. 

  • KROK 2. Wybór szkół

          Sprawdź, czy system prawidłowo podpowiada szkołę obwodową (rejonową) Twojego dziecka.

Uwaga! Jeśli szkoła jest nieprawidłowa, skontaktuj się z właściwą szkołą obwodową w celu wyjaśnienia tej sytuacji.

Podejmij decyzję, czy chcesz zgłosić dziecko wyłącznie do szkoły obwodowej (rejonowej), czy chcesz brać udział w rekrutacji do innych szkół, spoza obwodu (rejonu).

W przypadku pierwszego wyboru wskaż właściwą opcję, a na końcu rejestracji wydrukuj zgłoszenie, podpisz je i złóż w szkole obwodowej (rejonowej).

W przypadku drugiego wyboru przejrzyj ofert szkół i wybierz te, na których Ci zależy. Ułóż klasy z tych szkół w kolejności od najważniejszej do najmniej ważnej. W ten sposób powstanie lista preferencji. 

W obu przypadkach przeczytaj uważnie treść oświadczeń, a następnie podaj hasło, którego będziesz używał do logowania się do systemu. 

Pamiętaj! Z ofertą szkół możesz się zapoznać od 16.03.2020r. od godz. 12:00.

KROK 3. Wydruk wniosku do szkół spoza obwodu (rejonu)

                Na zakończenie wystarczy wydrukować i podpisać wniosek oraz zanieść go do szkoły pierwszego wyboru.

Pamiętaj! Na dostarczenie wniosku do szkoły pierwszego wyboru masz czas do 20.04.2020r. do godz. 15:00

Obwody szkolne

Obwody szkolne od 1 września 2019 r.

Uchwała – Obwody