KADRA PEDAGOGICZNA

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie

DYREKTOR SZKOŁY:

mgr Sławomir Kobzda

ZASTĘPCA DYREKTORA:

mgr Sabina Józefiak-matematyka, oligofrenopedagogika

mgr Małgorzata Sauer – matematyka

mgr Marek Drzazga – j.polski

logopeda:

mgr Monika Ceremuga

mgr Marta Rogalewska

mgr Katarzyna Smółka – neurologopeda

pedagog szkolny:

mgr Joanna Grzesiak

mgr Katarzyna Smółka

specjaliści:

                  Michał Raczyński- tyflopedagog

Aneta Chojdak – rehabilitacja

psycholog szkolny:

mgr Anna Dybul-Nawrot

biblioteka:

mgr Danuta Knopik

świetlica:

mgr Beata Jabłońska-kierownik

mgr Bożena Jabłońska

mgr Barbara Matuszewska

mgr Danuta Pukownik

mgr Ewelina Guzenda

NAUCZYCIELE klas I – III:

mgr Donata Śmiejczak – wychowawca kl Ia

mgr Natalia Jańczak – wychowawca kl.Ib

mgr Maria Szpot – wychowawca kl. Ic

mgr Zofia Kłobuszewska kl.IIa

nauczyciel wspomagający – mgr Paulina Łopata

mgr Agnieszka Ulichnowska – Gajda kl.IIb

nauczyciel wspomagający – mgr Magdalena Matysiak

mgr Iwona Białek kl IIc

mgr Dorota Walkowiak-wychowawca kl. IIIa

nauczyciel wspomagający – mgr Maria Łacina

mgr Dominika Stambuła – wychowawca kl. IIIb

nauczyciel wspomagający – mgr Paulina Wojtasik

mgr Danuta Bińska-– wychowawca kl. IIIc, wdż

mgr Joanna Grzesiak – język angielski

NAUCZYCIELE klas IV – VIII:

mgr Alina Błaszczyk-wychowawca kl. IVa, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

mgr Hanna Kempa- wychowawca kl. IVb, język polski

mgr Beata Prusinkiewicz – wychowawca kl. Va, język polski

mgr Małgorzata Jurkiewicz – Małolepsza – wychowawca klasi Vb, matematyki, fizyka

mgr Elżbieta Gimer-Kicman- wychowawca kl. VIa, matematyka, fizyka

mgr Beata Marcjasz – wychowawca kl. VIb, historia, wos

mgr Kinga Kurek- wychowawca kl. VIIa język angielski, plastyka, technika (mgr Mirosława Głąbiak-nauczyciel wspomagający),

mgr Joanna Kondoł- wychowawca kl. VIIb, wychowanie fizyczne

mgr Katarzyna Bolach- wychowawca kl. VIIc, matematyka

mgr Edyta Zygmunt -Jędrzejak- wychowawca kl. VIId, język angielski

mgr Aleksandra Wieczorek- wychowawca kl. VIIIa, informatyka

mgr Aldona Błoch – Łącka-wychowawca kl. VIIIb, przyroda, biologia, geografia

mgr Beata Gabryś-wychowawca kl. VIIIc, język polski

mgr Magdalena Potyrała- wychowawca kl. VIIId, historia, język angielski

mgr Mirosława Krzywaźnia- biologia, przyroda

mgr Justyna Krawczyńska – język polski

mgr Ewa Drzewicz-geografia, przyroda, wdż

mgr Bożena Jabłońska – muzyka

mgr Paweł Gilar – wychowanie fizyczne

mgr Przemysław Gubiel – wychowanie fizyczne

mgr Dariusz Mądry- wychowanie fizyczne

mgr Janusz Olechnowicz-plastyka, zajęcia techniczne, technika

mgr Agata Leszkiewicz – religia

mgr Iwona Skrobacz-historia, wos

mgr Aneta Szmaj-religia, j. niemiecki

mgr Anna Wesołowska-j. niemiecki

mgr Natalia Matysik – chemia

mgr Ewelina Guzenda – doradztwo zawodowe