cropped-godlo_polski.svg_.png

PRZEDSZKOLE

w Zespole
Szkolno - Przedszkolnym
w Rojowie

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Grupa I „Pszczółki” (3-4 latki)

6:30-8:30

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Poranne ćwiczenia gimnastyczne.

8:30-9:00
Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe. Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.
9:00-9:30
Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.
9:30-11:30
Swobodne zabawy dzieci, zabawy spontaniczne organizowane przez nauczyciela na placu przedszkolnym, spacery, obserwacje otoczenia. Czynności samoobsługowe przed wyjściem.
11:30-11:45
Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe.
11:45-12:15
Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole.
12:15-12:30
Zabiegi higieniczne. przygotowanie do relaksu – nabywanie umiejętności samoobsługowych.
12:30-13:45
Odpoczynek, relaks, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie.
13:45-14:00
Czynności przygotowawcze do podwieczorku.
14:00-14:30
Podwieczorek.
14:30-16:00

Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne, porządkowanie sali, pobyt na placu zabaw. Rozchodzenie się dzieci.

Grupa II „Biedronki” (4-5 latki)

Grupa III „Świerszczyki” (5 latki)

Grupa IV „Motylki” (6 latki)

6:30-8:30

Zabawy wg inwencji dzieci. Praca zespołowa lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym i wychowawczym. Poranne ćwiczenia gimnastyczne.
8:00-8:00
Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.

8:30-9:00

Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

9:00-10:00

Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.

10:00-11:30

Swobodne zabawy dzieci, zabawy spontaniczne, organizowane przez nauczyciela na placu przedszkolnym, spacery, obserwacje otoczenia.

11:30-11:45

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne, samoobsługowe.

11:45-12:15

Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole.

12:15-12:45

Odpoczynek, relaks, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie.

12:45-13:45

Zabawy utrwalające treści zajęć dydaktycznych, praca korekcyjno-wyrównawcza. Zajęcia wg zainteresowań dzieci. Zabawy na placu.

13:45-14:00

Czynności porządkowe, przygotowanie do podwieczorku.

14:00-14:30

Podwieczorek.

14:30-16:00

Zabawy inspirowane przez dzieci w sali i na placu, zabawy i gry edukacyjne, utrwalanie treści poznanych w ciągu dnia, np. piosenki, wiersze. Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci.

UWAGA!
Ramowy rozkład dnia, jak sama nazwa wskazuje, jest tylko ramą dnia i może ulec zmianie ze względu na: różne warunki pogodowe, wizyty gości w przedszkolu, uroczystości, spotkania, krótszy lub przedłużający się czas realizacji tematu.

DANE KONTAKTOWE

FACEBOOK:

© 2022 Zespół Szkolno - Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie | All Rights Reserved

Skip to content