Ramowy rozkład dnia dla grup Pszczółki

6:30-8:30

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Poranne ćwiczenia gimnastyczne.

8:30-9:00

Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe. Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

9:00-9:30

Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.

9:30-11:30

Swobodne zabawy dzieci, zabawy spontaniczne organizowane przez nauczyciela na placu przedszkolnym, spacery, obserwacje otoczenia. Czynności samoobsługowe przed wyjściem.

11:30-11:45

Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe.

11:45-12:15

Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole.

12:15-12:30

Zabiegi higieniczne. przygotowanie do relaksu – nabywanie umiejętności samoobsługowych.

12:30-13:45

Odpoczynek, relaks, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie.

13:45-14:00

Czynności przygotowawcze do podwieczorku.

14:00-14:30

Podwieczorek.

14:30-16:00

Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne, porządkowanie sali, pobyt na placu zabaw. Rozchodzenie się dzieci.

Ramowy rozkład dnia dla grup Biedronki, Świerszczyki i Motylki

6:30-8:00

Zabawy wg inwencji dzieci. Praca zespołowa lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym i wychowawczym. Poranne ćwiczenia gimnastyczne.

8:00-8:30

Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.

8:30-9:00

Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

9:00-10:00

Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.

10:00-11:30

Swobodne zabawy dzieci, zabawy spontaniczne, organizowane przez nauczyciela na placu przedszkolnym, spacery, obserwacje otoczenia.

11:30-11:45

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne, samoobsługowe.

11:45-12:15

Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole.

12:15-12:45

Odpoczynek, relaks, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie.

12:45-13:45

Zabawy utrwalające treści zajęć dydaktycznych, praca korekcyjno-wyrównawcza. Zajęcia wg zainteresowań dzieci. Zabawy na placu.

13:45-14:00

Czynności porządkowe, przygotowanie do podwieczorku.

14:00-14:30

Podwieczorek.

14:30-16:00

Zabawy inspirowane przez dzieci w sali i na placu, zabawy i gry edukacyjne, utrwalanie treści poznanych w ciągu dnia, np. piosenki, wiersze. Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci.

UWAGA!
Ramowy rozkład dnia, jak sama nazwa wskazuje, jest tylko ramą dnia i może ulec zmianie ze względu na: różne warunki pogodowe, wizyty gości w przedszkolu, uroczystości, spotkania, krótszy lub przedłużający się czas realizacji tematu.