Krótka historia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie

 

26 czerwca 2014 roku Rada Miejska Ostrzeszów podjęła uchwałę w sprawie budowy ZSP w Rojowie. W uzasadnieniu do uchwały zostało zapisane:

Budowa nowej szkoły Podstawowej przy ulicy Stefana Czarnieckiego w Rojowie stworzy warunki do zapewnienia dzieciom – uczniom zamieszkałym w obwodach szkół podstawowych – Rojowa i Olszyny oraz zmodernizowanym obwodzie Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrzeszowie, bezpiecznych i higienicznych warunków do realizacji procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego.

Obecnie użytkowane budynki ww. szkół nie spełniają podstawowych wymogów określonych dla placówek oświatowych zarówno w zakresie bezpieczeństwa, higieny, jak i wielkości oraz ilości pomieszczeń, niezbędnych przede wszystkim do realizacji procesu dydaktyczno –wychowawczego.

Zgodnie z przyjętymi założeniami nowy obiekt będzie spełniał wszystkie wymogi dotyczące prawidłowego działania szkoły zapewniające bieżące potrzeby uczniów, nauczycieli i społeczności lokalnej.

  1. W czerwcu 2015 roku komisja konkursowa w Urzędzie Miasta i Gminy Ostrzeszów wybrała projekt nowej szkoły.
  2. 9 września 2016 roku została podpisana umowa z firmą ,,Skanska’’ na budowę szkoły.
  3. W październiku 2016 roku firma ,,Skanska’’ przystąpiła do budowy szkoły. Budowa trwała do sierpnia 2018 roku.
  4. 23 marca 2018 roku wybrano dyrektora ZSP – panią Justynę Krawczyńską.
  5. 31 sierpnia 2018 roku szkoła została oddana do użytku.
  6. 3 września 2018 roku w murach nowej szkoły – ZSP z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie zabrzmiał pierwszy dzwonek.

Do ZSP w Rojowie uczęszcza 500 uczniów i 90 przedszkolaków

(23 oddziały w szkole podstawowej i 4 oddziały przedszkolne).