Godziny pracy:

* Wszystkie pola są obowiązkowe

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 , rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej RODO, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

                         Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie

z siedzibą: ul. Stefana Czarnieckiego 51, Rojów, 63-500 Ostrzeszów

  1. Z Inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem: inf@ostrzeszow.pl.
  1. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza/informacji/ e-maila kontaktowego.
  1. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  2. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione z mocy prawa lub takie z którymi została podpisana umowa powierzenia.
  3. Mają Państwo prawo wglądu do tej dokumentacji; mają także prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli przetwarzanie danych jest nieprawidłowe.
  4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna iż przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się w sposób nieprawidłowy.