Terminy i zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Przybory

Dostosowania

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu.